„Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof.dr hab. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej

 

Termin:     19 - 20  października  2017 r. (tj. czwartek-piątek)   

19.10. 2017 - (tj.czwartek)  w  godzinach  12:00 - 20:00

20.10.2017 - (tj. piątek)      w  godzinach  12:00 - 17:00

 

Czas trwania:  15 godzin zegarowych realizowanych w ciągu 2 dni

Miejsce: ODZ w Cieszynie ul. ks. Świeżego 8

Koszt:     370 zł/os  Zaliczka: 100 zł

 

Cel szkolenia: Wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 Program szkolenia:

1. Niepowodzenia dzieci w uczeniu się matematyki.

2. Poznanie schematu własnego ciała - rozwiązania metodyczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi od 3 do 6 roku życia.

3. Orientacja przestrzenna : wyznaczanie kierunków w przestrzeni z punktu widzenia dziecka, drugiej osoby i układu przedmiotów- zabawy i sytuacje edukacyjne dla dzieci od 3 do 6 roku życia. 

4. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu - zabawy, sytuacje zadaniowe i zajęcia dydaktyczne dla dzieci od  3 do 6 roku życia.

5. Liczenie  oraz dodawanie i odejmowanie- zajęcia dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych.

 

Prowadzenie: mgr Ewa Zielińska - Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznaie się z warunkami zapisów oraz  pobranie i przesłanie  formularza zgłoszeniowego.