Biblioterapia

Bajka terapeutyczna jako forma pracy z dzieckiem


MODUŁ II


Każdy, kto posiada już wiedzę na temat budowy oraz zasad oddziaływania biblioterapeutycznego, jakie jest charakterystyczne dla bajek terapeutycznych, pozna szczegóły schematu konstruowania bajek terapeutycznych, a także otrzyma istotną wiedzę dotyczącą samodzielnego pisania krótkich bajek i opowiadań o charakterze terapeutycznym.


Zagadnienia:

  • uświadomienie roli i specyfiki bajki relaksacyjnej,
  • poznanie schematu bajki terapeutycznej,
  • nabycie umiejętności doboru bajki psychoedukacyjnej i psychoterapeutycznej do sytuacji lękotwórczej,
  • nabycie umiejętności konstruowania i analizowania projektów tekstów o charakterze terapeutycznym.


Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Prowadzący: Joanna Godawa

Koszt: 110zł/1 os./min. 25 osób


Termin: zostanie ustalony po zebraniu się grupy.

Miejsce: ODZ w Cieszynie, ul. Ks. Świeżego 8 (II piętro).


Zapisy na szkolenie prowadzimy pod numerem telefonu: (033) 858 26 02 bądź mailem: info@odz.edu.pl