Diagnoza Przedszkolaka - nauczycielska diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

 Termin: 03 listopada 2017 r.

 Czas trwania: 15:00 -20:00 (tj. 6 godzin dyd.)

 Cena: 120 zł/os  zaliczka: 50 zł  

 

Program szkolenia:

1.Zapoznanie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie realizacji podstawy   programowej.

2. Najważniejsze ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.

3.  Omówienie różnic indywidualnych w rozwoju umysłowym dzieci przedszkolnych.

4.   Korzystne dopasowanie procesu uczenia się do rzeczywistych możliwości umysłowych dzieci.

5. Warunki organizacyjne i wskazówki metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno–  wyrównawczych .

6. O fachowym prowadzeniu obserwacji, analizowaniu dziecięcych kompetencji i formułowaniu  wniosków diagnostycznych.

7.  Opracowanie arkusza diagnostycznego dla dziecka na rok przed podjęciem obowiązku szkolnego.

8. Opracowanie programu pracy dydaktyczno – wyrównawczej dla dziecka wymagającego wspomagania rozwoju umysłowego przy wykorzystaniu zabaw, zajęć, sytuacji zadaniowych kształcących ważne umiejętności nie tylko intelektualne.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznaie się z warunkami zapisów oraz  pobranie i przesłanie  formularza zgłoszeniowego.   

 

 

Prowadzenie: mgr Ewa Zielińska - Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 10 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.