Diagnozowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym

 Termin: 02 listopada 2017 r.

 Czas trwania: 15:00 -20:00

 Cena: 120 zł/os  zaliczka: 50 zł 

 

1. Zapoznanie z warsztatem diagnostycznym

2. Diagnozowanie dziecka pięcioletniego lub sześcioletniego wraz z oceną funkcjonowania dziecka w zakresie :

- liczenia przedmiotów

- rozumienia i respektowania umów

- badania równoliczności

- dodawania i odejmowania

- stałości liczebności zbiorów

- seriacji czyli szeregowania

- stałości długości

- stałości masy

- stałości płynów

- klasyfikacji

3. Konstruowanie programów wspomagających dzieci w kształtowaniu umiejętności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych i w szkolenej edukacji.

 

Prowadzenie: mgr Ewa Zielińska - Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznaie się z warunkami zapisów oraz  pobranie i przesłanie  formularza zgłoszeniowego.