Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - II stopień

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych 

Termin:
02 grudnia 2017 r. (sobota) :  08:30 – 18:30

Koszt:  400 zł


Miejsce szkolenia : Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie, ul. ks. Świeżego 8

 

Szkolenie II stopnia - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.
Program szkolenia drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m.in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe. 

Adresaci:

1. Kurs II stopnia jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.

2. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR.

Wymagania wstępne:

1.Kopia zaświadczenia o ukończeniu I stopnia MRR od licencjonowanego trenera oraz  zaświadczenie o prowadzonej praktyce przez przynajmniej 6 miesięcy od daty ukończenia stopnia  I potwierdzone przez kierownika/ dyrektora placówki gdzie prowadzone były zajęcia;

Program szkolenia:

·        Ruch i jego funkcje;

·        Relacje między opiekunem a rodzicem;

·        Problemy z podopiecznymi;

·        Metoda Ruchu Rozwijającego, charakterystyka ogólna;

·        Praktyczne ćwiczenia.

Wymagania dodatkowe:

1. 100% frekwencja;

2 .Aktywny udział w sesjach ruchowych i częściach teoretycznych. Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom;

3. Strój sportowy -70 % zajęć to zajęcia ruchowe.

4. zaliczka - 100 zł 

ILOŚĆ OSÓB: minimum 15, maksymalnie 30

Szkolenie prowadzi:
Małgorzata Mroziak - trener, nauczyciel Ruchu Rozwijającego, posiadająca certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu (certyfikat nr 49)


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznaie się z warunkami zapisów oraz  pobranie i przesłanie  formularza zgłoszeniowego.