Studia podyplomowe


W roku akademickim 2017/2018 będziemy realizować studia podyplomowe we współpracy z dwoma uczelniami :

 1. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Katedra Inżynierii Produkcji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki.

 • Kierunek: Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Zajęcia praktyczno - techniczne
 • Kierunek: Informatyka i technologie informacyjne
 • Kierunek: Edukacja dla Bezpieczeństwa

 

        2Wyższa Szkoła HUMANITAS w Sosnowcu


 • Kierunek: Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Kierunek: Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym
 • Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne
 • Kierunek: Tyflopedagogika
 • Kierunek: Surdopedagogika
 • Kierunek: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Kierunek: Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna
 • Kierunek: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Kierunek: Resocjalizacja i socjoterapia​
 • Kierunek: Wczesne nauczanie języka angielskiego 
 • Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 • Kierunek: Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu - NOWOŚĆ
 • Kierunek: Doradca zawodowy- NOWOŚĆ

 • Nabór na poszczególne kierunki na rok akademicki 2017/2018 trwa do końca września 2017 r.

 • Planowany termin rozpoczęcia zajęć - październik 2017 (termin rozpoczęcia uzależniony jest od zebrania wymaganej liczby uczestników)