Trening SAS

 

 NAUKOWA PODBUDOWA SAS

Ostatnie postępy badań nad mózgiem wpłynęły na rozwój metody SAS, która jest obecnie rozwijana i dostępna w wyspecjalizowanych ośrodkach SAS w Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce, Turcji i Australii a także on-line jako domowe Treningi dostępne na całym świecie.

Programy SAS wykorzystują specjalnie przetworzoną muzykę, mowę i dźwięki odbierane za pomocą słuchawek, dzięki czemu docierają one do każdej półkuli z osobna, poprawiając tym samym ich synchronizację.

Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS wykorzystuje unikalne techniki, takie jak: przepływ dźwięku, wahania rytmu i fazy, określone różnicowanie barwy dźwięku oraz programy specjalne. Ekskluzywna Sprofilowana Terapia Językowa SAS ma na celu stymulowanie ośrodków mowy, w tym poprawę wymowy oraz eliminowanie problemów dyslektycznych.

Programy SAS są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta i zróżnicowane pod względem poziomu intensywności aktywacji, w zakresie częstotliwości fal mózgowych i oddychania oraz sekwencji strukturalnych, które wprowadzają inne elementy w sposób kontrolowany.

 

Dla klientów Trening SAS jest prosty w realizacji i całkowicie bezpieczny.

Słuchając każdego dnia specjalnie dobranych programów dźwiękowych za pomocą słuchawek, mózg otrzymuje zdrowy „masaż”, dzięki któremu jest on w stanie wyćwiczyć nowe, trwałe nawyki związane ze sprawniejszym przetwarzaniem informacji. Wiele trudności w nauce, które mogą występować w takich obszarach jak: uwaga i koncentracja, czytanie, pisanie i mowa oraz problemy behawioralne są powiązane z tym, w jaki sposób używamy naszych obu półkul mózgowych oraz jak działają wyspecjalizowane ośrodki przetwarzania w mózgu. Występowanie powyższych trudności jest powodem dlaczego ta nowa metoda jest tak ekscytująca i godna uwagi - może pomóc dzieciom oraz osobom dorosłym w zakresie szerokiego spektrum trudności, polepszając ich funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

Typowy Neuroakustyczny Trening Mózgu jest zaprojektowany aby:

  1.  Aktywować centra przetwarzania słuchowego w mózgu w celu poprawy zdolności do rozpoznawania, filtrowania oraz przetwarzania dźwięku i mowy, co prowadzi do zmniejszenia przeciążenia sensorycznego, szybszego rozumienia, lepszej ekspresji słownej oraz poprawy w pisaniu i czytaniu.
  2. Aktywować inne ośrodki przetwarzania sensorycznego w mózgu (wzrok, dotyk, zapach i smak), aby zmniejszyć przeciążenie sensoryczne oraz poprawić ogólne funkcjonowanie.
  3. Aktywować system przedsionkowy w celu poprawy: zmysłu równowagi, zmysłu propriocepcji (zmysł kinestetyczny), małej i dużej motoryki ciała, ruchów gałek ocznych.
  4. Wspierać dominację prawego ucha w celu poprawy rozpoznawania oraz szybszego rozumienia mowy jak i lepszej ekspresji słownej.
  5. Wspierać integrację obu półkul mózgowych w celu zwiększenia efektywności przetwarzania w mózgu, co prowadzi do lepszego rozumienia i ogólnej poprawy funkcjonowania. 
  6. Zmienić tempo oddychania w zależności od potrzeb, w celu zrelaksowania lub pobudzenia klienta oraz zmienić częstotliwość fal mózgowych, których nieprawidłowe parametry mogą być przyczyną deficytu uwagi, nadpobudliwości, problemów z mową, w tym jąkania się.
  7. Zmienić ograniczające przekonania w celu budowania własnej wartości, pewności siebie i motywacji.

 

DLA KOGO JEST SAS?

  Odkryj, jak metoda SAS może pomóc w pokonywaniu różnych trudności.

 

Celem Treningów SAS jest wzmacnianie podstawowych neurosensorycznych funkcji mózgu, czyniąc je idealnymi do poprawy szerokiego spektrum jego kondycji. Unikalna technologia SAS pozwala nam na przygotowanie indywidualnie dopasowanych treningów, które uwzględniają umiejętności, potrzeby oraz życzenia klienta w kontekście jego możliwości, tym samym wpływając na efektywność wyników uzyskiwanych w krótkim czasie.

Poniżej przedstawiamy rodzaje dostępnych Treningów SAS: