Zapisy na szkolenia

1.  W celu zapisu na wybrane szkolenie  płatne prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego.

2.  Wypełniony formularz  prosimy o wysłanie do nas mailowo lub faksem.  

e-mail: sekretariat@odz.edu.pl lub info@odz.edu.pl 

fax: 33 851 80 05

3.  Przy każdym szkoleniu podana jest kwota zaliczki, którą należy wpłacić na konto do 14 dni po wysłaniu formularza zgłoszeniowego (w przeciwnym razie zgłoszenie zostaje anulowane). 

4.  Pozostała kwota powinna zostać wpłacona do dnia szkolenia przelewem lub istnieje możliwość zapłaty gotówką w dniu szkolenia w sekretariacie

5.  W przypadku rezygnacji z kursu i powiadomienia o tym do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłacona kwota jest zwracana.W innym przypadku   zaliczka nie jest zwracana. 

6. Jeśli uczestnictwo w kursie będzie pokrywała placówka zaliczka nie obowiązuje, w takim przypadku należy wysłać pobrany formularz zgłoszeniowy z danymi placówki do przelewu oraz podpisem dyrektora  we wskazanym miejscu.

7.W wypadku niezebrania się wymaganej liczby uczestników szkolenie zostaje odwołane a wpłacone zaliczki są zwracane. 

 

Konto bankowe na które należy dokonywać płatności:

Publisher-Innowacje

43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24

Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów   86 8113 1020 2002 0176 5359 0001