Zasady rekrutacji na studia podyplomowe - ATHKierunki studiów podyplomowych, na które rozpoczyna się rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 w ramach współpracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie z Akademią Techniczno Humanistyczną w Bielsku-Białej

  1. Technika z wychowaniem komunikacyjnym .Zajęcia praktyczno-techniczne
  2. Informatyka i technologie informacyjne
  3. Edukacja dla Bezpieczeństwa


Informacje ogólne : Studia podyplomowe może podjąć każdy kto posiada wykształcenie wyższe minimum licencjackie (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane) i jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Zasady rekrutacji:

Należy pobrać (plik w wordzie do pobrania po lewej stronie) i wypełnić kartę zgłoszeniową,którą można wstępnie przysłać mailowo na adres: info@odz.edu.pl.

Wypełnioną kartę prosimy wydrukować i dostarczyć do Siedziby Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 (sekretariat 2 piętro, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00) wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów (licencjat lub magisterskie).

Organizacja studiów podyplomowych:

  • Zajęcia w realizowane są w ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie
  • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe (350 godzin) realizowane są w terminie: październik 2017r. – styczeń 2019 r.
  • Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń podana jest przy każdym kierunku.
  • Każdy kierunek kończy się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.


Miejsce odbywania zajęć:

Zajęcia odbywają się w Siedzibie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie przy ul. Świeżego 8 oraz w pomieszczeniach Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2. Część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: https://elearning.ath.bielsko.pl.

Opłaty za studia:

Czesne należy wpłacać na konto:

Akademia Techniczno-Humanistyczna
ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała


numer konta: 21 12404142 11110010 54573476

Tytułem: kierunek + imię nazwisko semestr