Zasady rekrutacji na studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanitas


Kierunki studiów podyplomowych, na które rozpoczęła się rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 w ramach współpracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie z Wyższą Szkołą Humanitas z Sosnowca.

 

 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - październik 2017
 • Terapia Pedagogiczna i Rewalidacja Dziecka ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnym -   pierwsze zajęcia 27.09.2017
 • Przygotowanie pedagogiczne - (dla osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela) -  październik 2017
 • Tyflopedagogika październik 2017
 • Surdopedagogika - październik 2017
 • Surdopedagogika i Tyflopedagogika - 2 kierunki w 3 semestry -  październik 2017- NOWY KIERUNEK
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - październik 2017
 • Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja zdrowotna - październik 2017
 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - październik 2017
 • Resocjalizacja i socjoterapia​- październik 2017
 • Organizacja i zarządzanie oświatą - październik 2017
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego - październik 2017
 • Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu - październik 2017- NOWY KIERUNEK
 • Doradca zawodowypaździernik 2017 - NOWY KIERUNEK

  W celu zapisania na wybrany kierunek należy wejść na podany po lewej stronie w ramce  linka :" Rekrutacja on-line Humanitas" póżniej z listy rozwijalnej wybrać interesujący nas kierunek i wypełnić wszystkie wymagane pola. Po wypełnieniu wniosku należy go  wydrukować i dostarczyć do Ośrodka Zawodowego w Cieszynie razem z odpisem dyplomu oraz dowodem osobistym (zostaną one skerowane do teczki osobowej).
 •  

   

  UWAGA!: Przy zapisie na każdy kierunek obowiązuje wpsiowe w kwocie 50 zł. Wpisowe wliczane jest na poczet czesnego, w wypadku nie otwarcia kierunku wpisowe jest zwracane.

   

  UWAGA!! Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto bankowe :

   

  Publisher-Innowacje
  43-440 Goleszów ul. Ustrońska 24
  Bank Spółdzielczy Cieszyn o/Goleszów 86 8113 1020 2002 0176 5359 0001
  tytułem: imię i nazwisko i nazwa kierunku lub można wpłacać gotówką w sekretariacie


  Informacje ogólne i podstawa prawna:

  Studia podyplomowe może podjąć każdy kto posiada wykształcenie wyższe minimum licencjackie (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane) i jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

  Studia organizowane są na podstawie programów opracowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131.) i nadają kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. poz.1207 z późn. zm.).


  Organizacja studiów:

  • Zajęcia w zależności od kierunku realizowane są w trybie wieczorowym dwa razy w tygodniu (w godzinach 16:00-20:00) lub ciągu weekendowych zjazdów w soboty i niedziele w salach ODZ w Cieszynie przy ul. ks.Świeżego 8
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania zajęć w jednym tygodniu ferii zimowych organizowanych w województwie śląskim oraz w pierwszym lub ostatnim tygodniu wakacji letnich tzn. od poniedziałku do piątku. Na kierunku oligofrenopedagogika kilka zjazdów odbywa się również w weekendy zamiast w ciągu tygodnia.
  • Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe realizowane są w terminie:październik 2017 r. - czerwiec 2018 r. w skumulowanej formie.
  • Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na każdej specjalności wynosi 15 osób.
  • Część zajęć odbywa się w formie e-learningu
  • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Cieszynie, ul. ks.Świeżego 8