Aktualności w ofercie

Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

Rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni. Rekrutacja przedłużona do 10 marca 2017.

Wszystkie szczegóły rekrutacji znajdą Państwo tutaj:  Zasady rekrutacji na studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Humanitas.

  

UWAGA!

Od 10 marca 2017 r. ruszają studia podyplomowe na kierunkach: 

  1. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.   
  2. Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od 18 marca 2017 r. ruszają studia podyplomowe na kierunku:

  1. Przygotowanie pedagogiczne 


Harmonogram konferencji i warsztatów organizowanych w ramach wsparcia metodycznego - II semestr rok szkolny 2016/2017

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego "Publisher-Innowacje" zaprasza wszystkich nauczycieli z powiatu cieszyńkiego, do zapoznania się z przygotowanym harmonogramem konferencji i warsztatów organizowanych w ramach wsparcia metodycznego w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017.Tematykę spotkań opracowaliśmy uwzględniając prośby nauczycieli wyrażone w ankietach ewaluacyjnych, a także w kontekście propozycji zgłosznych przez niektóre organy prowadzące oraz dyrektorów szkół. W naszej propozycji wpisujemy się  także w wymagania stawiane przed placówkami i szkołami przez rozporządzenia ministerialne oraz kierunek zmian w oświacie. Harmonogram konferencji do pobrania tutaj."Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" wg koncepcji prof. dr hab.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej  (marzec 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 13-14-15 marca 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, pracujacych z dziećmi w wieku przedszkolnym na warsztaty szkoleniowe "Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym" prowadzone przez mgr Ewę Zielińską nauczycielkę wychowania przedszkolnego z wieloletnim doświadczeniem,która wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę pedagogiczną z zakresu prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznanie ich z metodami pracy z dziećmi oraz sposobami wspomagania rozwoju umysłowego, wzbogacenie warsztatu pracy o nowatorskie metody prowadzenia zajęć. Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia. 


 

Gry i zabawy przeciwko agresji - warsztaty szkoleniowe (marzec 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza 27 marca (tj. poniedziałek) 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli świetlic, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych oraz terapeutów zajęciowych na warsztaty szkoleniowe: "Gry i zabawy przeciw agresji". Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami rozładowania złości, metodami radzenia sobie z agresją u dzieci a także sposobami wyciszenia i uspokojenia niechcianych emocji u dzieci.Szczegółowe informacje na podstronie szkolenia


Wprowadzenie dzieci w świat pisma Odimienną Metodą Nauki Czytania wg koncepcji dr Ireny Majchrzak (kwiecień 2017)

 

ODZ w Cieszynie zaprasza 01 kwietnia (tj. sobota) 2017 r. wszystkich zainteresowanych Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, pedagogów świetlic, pracowników edukacji i instytucji pracujących z dziećmi, studentów i rodziców, którzy chcą poznać korzyści z pracy metodą odimienną i chcą stosować naukę czytania metodą dr Ireny Majchrzak w praktyce.szczegóły na podstronie

 


Gimnastyka Mózgu - kurs bazowy kinezjologii edukacyjnej dr Paula Dennisona (kwiecień 2017) 

 

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniach 07- 09 kwietnia 2017 r. wszystkich zainteresowanych nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów i rehabilitantów, na  II - stopniowy kurs doskonalący Gimnastyka Mózgu, który jest metodą stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości człowieka, zwłaszcza tych związanych z procesami uczenia się. Metoda ta wykorzystuje zestawy ćwiczeń, które mobilizują mózg do synchronicznej pracy obu półkul. Celem kinezjologii jest udzielenie wsparcia każdemu człowiekowi, tak aby mógł optymalnie wykorzystać swoje możliwości. Wszystkie szczegóły tutaj.

 


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień - (18 listopada 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 18 listopada 2017 r. na szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-I stopień, wszystkich zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, fizjoterapeutów, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców. 

Szkolenie poprowadzi Pani Małgorzata Mroziak - od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu ( certyfikat nr 49) . Wszystkie szczegóły tutaj


Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II stopień - (02 grudnia 2017)

ODZ w Cieszynie zaprasza w dniu 02 grudnia 2017 r. na szkolenie: Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne-II stopień.

Kurs II stopnia jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Wszystkie szczegóły tutaj